22/10/2019 15:39
Nawigacja
O SZKOLE
Nasza Szkoła
Kadra Pedagogiczna
Pedagog Szkolny
Doradca Metodyczny
Świetlica Szkolna
Dane Kontaktowe
DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Szkoły
Koncepcja pracy 2014-2017
Ewaluacja wewnętrzna
Program wychowawczy
Program profilaktyki
DLA NAUCZYCIELI
Prawo oświatowe
MEN
OKE ŁÓDŹ
Kuratorium Oświaty Kielce
DLA UCZNIóW
Warunki Ubezpieczenia uczniów w GOTHAER
Dni wolne od zajęć
Przerwy międzylekcyjne
JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU
Gra edukacyjna pierwsza pomoc
Samorząd Uczniowski
Nasze prace z grafiki
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
DLA RODZICóW
Informacje dla rodziców
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA DZIECI
Charakterystyka młodzieży w wieku gimnazjalnym
OSIĄGNIĘCIA
Konkursy, laureaci
Osiągnięcia sportowe
REKRUTACJA
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017r.
kwestionariusz ucznia
kwestionariusz ucznia spoza obwodu szkoly
Nasi Absolwenci
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Rocznik 2009
Rocznik 2010
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013
Rocznik 2014
Rocznik 2015
Rocznik 2016
Powitanie
Witaj na stronie Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Styczniowych w Pińczowie!

UWAGA link do dziennika elektronicznego:
Biegowy wrzesień.

24 września odbył się XVI Międzynarodowy Bieg Zdrojowy. Swoich sił próbowali starsi i młodsi, amatorzy i zaawansowani biegacze. Medale dla uczestników biegu wręczała Lidia Chojecka, polska lekkoatletka, trzykrotna olimpijka z Sydney, Aten oraz Pekinu. Naszą szkołę reprezentowali : N. Omasta (4 miejsce), E. Łukasik (6 miejsce), M. Szwajcowski (5 miejsce), P. Domagała (6 miejsce) oraz Ł. Gniady, A. Lasia i K. Biały. Wśród młodszych 1 miejsce w swojej kategorii zajął Adam Tarka,a jego kolega, Karol Wójcik, był 6.
Kolejną imprezą biegową, w której brali udział nasi uczniowie : A. Lasia i Ł. Gniady był bieg "Szlakiem mięty i kamienia" na dystansie 12 kilometrów. Byli to najmłodsi uczestnicy, za co zostali wyróżnieni.
Galeria z biegu :
Link
ROK SZKOLNY 2017/2018
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/18 ODBĘDZIE SIĘ W PONIEDZIAŁEK 4 WRZEŚNIA
zdjęcia z zakończenia klas III
Link do zdjęć
Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego
V Powiatowy Konkurs „Powstanie Styczniowe na Ziemi Pińczowskiej”
V Powiatowy Konkurs „Powstanie Styczniowe na Ziemi Pińczowskiej” organizowany przez p. M.Łaganowską i p.A.Maj, rozstrzygnięty, a zwycięzcy wyłonieni. Uczniowie nie tylko stworzyli piękne prace zgodnie z zainteresowaniami, ale też poszerzyli swoją wiedzę o szlaku bojowym patrona naszej szkoły oraz przyczynili się do popularyzowania dziedzictwa lokalnego, kształtowania postawy patriotyzmu i dumy narodowej wśród rówieśników.
W kategorii plastycznej:
– autorski obraz prezentujący Powstanie Styczniowe
I miejsce - ucz.A. Bryła
II miejsce – ucz. K.Golik
III miejsce – ucz. K.Kowalczyk
Wyróżnienie – ucz.M.Sakwa
- autorski projekt kartki pocztowej prezentujący Powstanie Styczniowe
I I miejsce - ucz.N.Szulc
III miejsce – J.Wieczorek
W kategorii literackiej:
- autorski wiersz związany tematycznie z Powstaniem Styczniowym
II miejsce - ucz.J.Bakalarz
III miejsce – ucz. J.Wieczorek
- autorskie opowiadanie związane tematycznie z Powstaniem Styczniowym
I miejsce – ucz. A.Szymacha, ucz.K.Zacharz, ucz. K.Bochniak
W kategorii multimedialnej :
Nagród nie przyznano.
Trzecia na 6
Jak co roku ,1 czerwca, uczniowie klas trzecich naszego Gimnazjum walczyli w szkolnym konkursie przygotowanym przez p. M. Łaganowską i p. R. Wojtaś o zdobycie tytułu „Trzecia na 6”. Przygotowania rozpoczęli już wcześniej, ponieważ oprócz zadań , musieli także przygotować jednolity strój dla całej klasy oraz transparenty dopingujące zawodników w poszczególnych konkurencjach. Pierwszą z nich było przygotowanie żartobliwej prezentacji swojej klasy, poszczególnych uczniów i wychowawcy oraz logo klasy. Następnie drużyny wypełniły test, sprawdzający ich wiedzę o historii i współczesności naszej szkoły. W drugiej części turnieju odbyły się zmagania sportowe : zabawa bieżna (bieg z przekładaniem szarfy, bieg z pałeczką sztafetową);wyścig stonogi ;rzuty kółkiem ringo ; wyścig z piłkami; tradycyjne przeciąganie liny.
Rywalizacja była zacięta, jednak zwycięzca mógł być jeden i została nim klasa III b, której wychowawcą jest p. I. Piątek. Kolejne miejsca zajęły klasa III a, III c i III d. Gratulujemy wszystkim uczniom postawy i zaangażowania.
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOLNE DNI KSIĄŻKI
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
SZKOLNE DNI KSIĄŻKI

z okazji Światowego Dnia Książki 23.04.2017 r.

I. Projekt dotyczył uczniów Gimnazjum nr 1 w Pińczowie. Obejmował współpracą Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie , Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach, Muzeum Regionalne w Pińczowie, a także w ramach Ogólnopolskiego projektu Zaczytana Szkoła Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
II. Zakończenie projektu nastąpiło 26 maja; obejmowało działania od grudnia 2016 roku do końca maja 2017 roku.
III. Celami projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań książką i czytelnictwem,
- poznanie specyfiki zawodów związanych z książką,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie, współpracy uczniów w grupach projektowych,
- rozwój kreatywności uczniów,
- pogłębienie wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej,
- rozwój umiejętności językowych oraz wypowiadania się w określonej formie,
- rozwijanie pasji artystycznych uczniów,
- kształcenie postaw współpracy oraz motywacji młodszych kolegów wdrażających się do czytelnictwa.
IV. W ramach realizacji założeń projektu przeprowadzono następujące działania:
1.Udział w Ogólnopolskim projekcie „Zaczytana Szkoła” zorganizowanym przez CEO w Warszawie.
2.Działania zrealizowane przez bibliotekę szkolną , za które odpowiedzialna była p. Anna Oleksy:
a) konkurs „Bohaterowie naszych lektur. Czy ich znamy?”, w którym
I miejsce i tytuł Mistrza Czytelnictwa zdobyła ucz. A. Dora kl.IIb
II miejsce zdobył ucz. Dominik Łęczek kl.IIIa
III miejsce zdobyli ucz. Wiktor Nowak kl.Id oraz ucz. Łukasz Poros kl.Ia
b) Czytanie łączy pokolenia .
c) Udział w spotkaniu w MiGBP w Pińczowie na temat zawodów związanych z książką: bibliotekarza, księgarza, drukarza, pisarza
d) Zapoznanie uczniów z działalnością i ofertą zbiorów MiGBP oraz BP.
e) „Czytanie mierzone liczbami” -pogadanka na temat popularności czytania; ankieta badająca czytelnictwo wśród uczniów; dyskusja.
3.Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził (pod opieką p.W.Szafirskiej -Madej i R.Wojtaś) debatę „Książka naszym przyjacielem”, wynikiem której było wypracowanie argumentów przemawiających za tym, że warto czytać książki i najlepiej w wersji papierowej.
4.Pod opieką nauczycieli języka polskiego (p. M .Łaganowskiej, p. J. Kular i p.Wandy Staszowskiej –Sołtys ) uczniowie wzięli udział w następujących akcjach i konkursach:
a)Konkursie Małych Form Literackich na Ponidziu ;
A.Dora kl.IIb , która zajęła II miejsce;
K.Ozdoba kl.IId, A.Dziabała kl.Ic, M.Tęcza kl.IIa
b) w I edycji konkursu literackiego „Misja Książka”, w ramach którego uczennice A. Dora, A. Szymacha, K. Bochniak, J. Bakalarz, J. Wieczorek napisały w wersji elektronicznej zbiór opowiadań „Czy to miłość?”
c) II Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.
Ucz.P. Gembarzewski kl.III a zajął I miejsce, ucz.N.Piątek kl.II a zajęła II miejsce
d) XII Wojewódzkim Konkursie Sprawności Językowej we Włoszczowie:
- w kategorii „Czytam, więc rozumiem” wyróżnienie ucz.E.Curyło kl.III b
- w kategorii „Konkurs poprawnych form i norm” ucz. M. Szymacha kl.III d i ucz.A.Dora kl.II b;
e) Wojewódzkim konkursie literackim „List do Pisarza” zorganizowanym przez WBP w Kielcach;
uczennice klasy Ic :M.Tęcza, N.Owczarek, A.Dziabała.
f)IV Dyktandzie Muzealnym zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Pińczowie:
ucz.M.Tęcza kl.I c IV miejsce, ponadto ucz.N. Dumin kl.I c, ucz. E.Curyło kl.III b, ucz. Z.Chmiel kl.I c;
g)”Być jak bohater lektury” – wizyta postaci literackich w szkole. Przyznano dwa pierwsze miejsca
Kl.I c ucz. M.Tęcza i A.Dziabała oraz kl. I d K.Bochniak, J.Malewska i J.Jędras
h) „Pięknie powiedzieć” – konkurs krasomówczy
Przyznano dwa drugie miejsca . Ucz. kl III c E. Rak i E. Bech
i)„Nie takie „Dziady” straszne…” – przedstawienie teatralne przygotowane przez grupę uczniów z klasy II a.
j) Konkurs poetycki „Pięć słów….., czyli pińczowskie spotkania z językiem ojczystym”
III miejsce ucz. A. Wójcik kl. III a
5. Zorganizowane zostały także szkolne konkursy plastyczne (pod opieką p. M. Gajewicz).
Uczniowie ilustrowali następujące działania: „Zaczytana szkoła”; „Czytanie łączy pokolenia”; „Nie takie „Dziady straszne …”; „Misja książka”;
I miejsca:
ucz. A. Machynia kl. II a; P. Kita i E. Curyło kl. III b; M. Kwiatkowska kl. III c; A. Wójcik kl. III a.

W ramach realizowanych działań nawiązaliśmy współpracę z następującymi instytucjami kultury:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach oraz WBP filia w Pińczowie, Muzeum Regionalne w Pińczowie, Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, Zespół Szkół we Włoszczowie, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie.Zielona szkoła tym razem w Szwecji
W tym roku już po raz siódmy wyruszyliśmy, aby zwiedzać Europę. Tym razem zdecydowaliśmy się na jej północ. Naszymi opiekunami byli p. M. Łaganowska oraz p. D. Pikul. Celem wyjazu było przede wszystkim poznanie kultury, tradycji i współczesnego obrazu zwiedzanych państw, zrozumienie odrębności innych narodów , ale też dobra zabawa w gronie rówieśników.
Wyjechaliśmy 4 czerwca prosto do Berlina. Podziwiając jego panoramę z Wieży Telewizyjnej mogliśmy dostrzec różnice w rozwoju obu jego części :Zachodniej i Wschodniej. Program zwiedzania objął jeszcze między innymi Reischstag, Potsdamer Platz, kudam, Pomnik Holocaustu, Bramę Brandenburską, Kolumnę Zwycięstwa. Wieczór spędziliśmy w Szczecinie. Następnego dnia mogliśmy pochodzić po Wałach Chrobrego, spojrzeć na morze z punktu widokowego na wzgórzu Gosań, podziwiać krajobrazy wyspy Wolin. Sześciogodzinna podróż promem w promieniach słońca minęła szybko, jednak kiedy dopłynęliśmy do Trelleborga , pogoda się zmieniła i Szwecja przywitała nas deszczem. Tak samo było następnego dnia w Oslo. Dostrzegliśmy jednak piękno tego miasta. Po wizycie w Muzeum Łodzi Wikingów i Kon Tiki, pojechaliśmy spojrzeć na miasto ze skoczni narciarskiej Holmenkollen. I kiedy wyjrzało na chwilę słoneczko, zawędrowaliśmy do Parku Vigelanda, a następnie Ratusza – miejsca wręczania Pokojowej Nagrody Nobla. Kolejne dni spędziliśmy w Szwecji, gdzie zakwaterowano nas w uroczych domkach na kempingu k.Udevalla. Spacer po Goteborgu, który powitał nas słoneczną pogodą rozpoczęliśmy od wizyty w Muzeum Volvo, następnie odbyliśmy podróż w czasie zaglądając do maszynowni i kajut okrętu wojennego , zeszliśmy także pod pokład okrętu podwodnego. Wrażenia niesamowite. Stamtąd do centrum miasta , a tam plac Gustava Adolfa z pomnikiem króla, Ratusz Miejski i Kronhuset- dawny parlament. Kolejny dzień pobytu w Szwecji poświęciliśmy na Zwiedzanie Muzeum Saaba w Trollhattan, śluz na kanale Gota, Centrum Wyrobów Porcelanowych. Mogliśmy zwiedzić Muzeum Jeziora Werner, przejść się uliczkami Lidkoping, zjeść lody i wypić herbatę w jednej z uroczych kawiarenek. Zobaczyliśmy także mieszczący się nad tym, jednym z największych jezior w Europie , zamek Lacko Slott. Siódmy dzień naszej wycieczki spędziliśmy na wybrzeżu Bohuslan, przede wszystkim w zabytkowym kurorcie nadmorskim Lysekil, pięknie położonej miejscowości na cyplu u wejścia do fiordu. Wdrapaliśmy się na skały , aby popatrzeć na morze, z którego wyrastały pojedyncze skały, tworząc bajkowy krajobraz, czy zrobić zdjęcie przy maleńkiej latarence morskiej. Nawet się nie spostrzegliśmy, urzeczeni przepięknymi szwedzkimi krajobrazami, że nadszedł dzień pożegnania z gościnnym krajem. Udaliśmy się w drogę powrotną. Sześć godzin jazdy później i rejs promem, wjechaliśmy do Kopenhagi. Cudowne miasto, które obdarzyło nas niesamowitą atmosferą łączącą historię z nowoczesnością, przywitało nas słonecznie, a spacer po jego przepięknych uliczkach do Placu Ratuszowego i rejs stateczkiem wycieczkowym pozwolą nam zachować w pamięci urok tego miejsca. Zaczęliśmy od przywitania się z Syrenką Kopenhaską, podeszliśmy pod pomnik bogini Gefion ,potem do królowej w jej pałacu Amalienborg, poznaliśmy historię twierdzy Kastellet. Późne popołudnie i wieczór bawiliśmy się w najstarszym w Europie Parku Rozrywki Tivoli.
Jednak nic nie trwa wiecznie i musieliśmy wsiąść do autokaru i wyruszyć w drogę powrotną. Zielona Szkoła dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń i na pewno zostaną one w naszych sercach na bardzo długo.
(zdjęcia w Galerii Google na stronie naszego Gimnazjum)
Wycieczka do Kielc i Tokarni
Dnia 7 czerwca uczniowie klas drugich pojechali na wycieczkę do Chęcin, Tokarni oraz na seans filmowy w Kielcach. W Chęcinach przewodnik ciekawie przedstawił historię zamku, uczniowie mogli także zobaczyć jak ciężkie w tamtych czasach były miecze oraz postrzelać z łuku. Następnie udaliśmy się do Parku Etnograficznego w Tokarni i do kina. Pogoda dopisała – wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wróciliśmy do domu.
Wycieczka klas I do Krakowa
Dnia 18 maja uczniowie klas pierwszych pojechali na wycieczkę do Krakowa. Miała ona charakter edukacyjny. Zwiedziliśmy dzielnicę Krakowa- Kazimierz. Przewodnik przedstawił dzieje polskich Żydów, którzy w XIV wieku osiedlili się w naszej dawnej stolicy za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Weszliśmy do synagogi i na cmentarz żydowski- kirkut. Przybliżone zostały nam zwyczaje związane z życiem tradycyjnej gminy żydowskiej.
Pogoda dopisała – wszyscy szczęśliwie i bezpiecznie wróciliśmy do domu. Zdjęcia z wycieczki w galerii.
LAUREACI I FINALIŚCI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWCH
„Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne”(E.Orzeszkowa)
W roku szkolnym 2016/17 uczniowie naszego gimnazjum brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Konkursy te były skierowane do uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem. Przez cały rok szkolny zmagali się oni z etapami szkolnymi, rejonowymi i wojewódzkimi. Takich uczniów, którzy zaangażowali się w rywalizację zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mieliśmy w naszej szkole naprawdę dużo, z czego jesteśmy bardzo dumni!
A oto najlepsi z nich :
1. Michał Gernand- laureat z biologii oraz potrójny finalista : z fizyki, matematyki i chemii, uczeń klasy IIIa
2. Kacper Zacharz- laureat z matematyki , rok wcześniej laureat z fizyki- uczeń klasy III a
3. Daria Woźniak– laureatka z matematyki, uczennica klasy III b
4. Jan Rusak – podwójny finalista : z fizyki i matematyki, uczeń klasy III a
5. Adam Bogdan- podwójny finalista: z matematyki i geografii, uczeń klasy III a
6. Sylwia Maj – finalistka z chemii, uczennica klasy III a
7. Eliza Curyło- finalistka z języka polskiego, uczennica klasy III b
8. Michał Kapałka – finalista z matematyki, uczeń klasy III a
Laureaci konkursów zostali zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uzyskując maksymalną liczbę punktów ,a do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie całej Polski zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji . Wszystkim laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych gratulujemy !
Życzymy im dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celu.

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
certyfikat
Dni do Wakacji
Telefon Zaufania
facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 878,421 Unikalnych wizyt