LAUREACI I FINALIŚCI ETAPU WOJEWÓDZKIEGO KONKURSÓW PRZEDMIOTOWCH
Dodane przez woytek dnia
„Ku celom pożądanym wiodą drogi trudne”(E.Orzeszkowa)
W roku szkolnym 2016/17 uczniowie naszego gimnazjum brali udział w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Konkursy te były skierowane do uczniów wykazujących szczególne zainteresowanie wybranym przedmiotem. Przez cały rok szkolny zmagali się oni z etapami szkolnymi, rejonowymi i wojewódzkimi. Takich uczniów, którzy zaangażowali się w rywalizację zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, mieliśmy w naszej szkole naprawdę dużo, z czego jesteśmy bardzo dumni!
A oto najlepsi z nich :
1. Michał Gernand- laureat z biologii oraz potrójny finalista : z fizyki, matematyki i chemii, uczeń klasy IIIa
2. Kacper Zacharz- laureat z matematyki , rok wcześniej laureat z fizyki- uczeń klasy III a
3. Daria Woźniak– laureatka z matematyki, uczennica klasy III b
4. Jan Rusak – podwójny finalista : z fizyki i matematyki, uczeń klasy III a
5. Adam Bogdan- podwójny finalista: z matematyki i geografii, uczeń klasy III a
6. Sylwia Maj – finalistka z chemii, uczennica klasy III a
7. Eliza Curyło- finalistka z języka polskiego, uczennica klasy III b
8. Michał Kapałka – finalista z matematyki, uczeń klasy III a
Laureaci konkursów zostali zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego uzyskując maksymalną liczbę punktów ,a do wybranej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej na terenie całej Polski zostaną przyjęci niezależnie od kryteriów rekrutacji . Wszystkim laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych gratulujemy !
Życzymy im dalszych sukcesów oraz wytrwałości w dążeniu do celu.