SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOLNE DNI KSIĄŻKI
Dodane przez Mal_Dusik dnia
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
SZKOLNE DNI KSIĄŻKI

z okazji Światowego Dnia Książki 23.04.2017 r.

I. Projekt dotyczył uczniów Gimnazjum nr 1 w Pińczowie. Obejmował współpracą Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury oraz Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Pińczowie , Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Kielcach, Muzeum Regionalne w Pińczowie, a także w ramach Ogólnopolskiego projektu Zaczytana Szkoła Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
II. Zakończenie projektu nastąpiło 26 maja; obejmowało działania od grudnia 2016 roku do końca maja 2017 roku.
III. Celami projektu było:
- rozbudzanie zainteresowań książką i czytelnictwem,
- poznanie specyfiki zawodów związanych z książką,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie, współpracy uczniów w grupach projektowych,
- rozwój kreatywności uczniów,
- pogłębienie wiedzy o języku polskim i literaturze polskiej,
- rozwój umiejętności językowych oraz wypowiadania się w określonej formie,
- rozwijanie pasji artystycznych uczniów,
- kształcenie postaw współpracy oraz motywacji młodszych kolegów wdrażających się do czytelnictwa.
IV. W ramach realizacji założeń projektu przeprowadzono następujące działania:
1.Udział w Ogólnopolskim projekcie „Zaczytana Szkoła” zorganizowanym przez CEO w Warszawie.
2.Działania zrealizowane przez bibliotekę szkolną , za które odpowiedzialna była p. Anna Oleksy:
a) konkurs „Bohaterowie naszych lektur. Czy ich znamy?”, w którym
I miejsce i tytuł Mistrza Czytelnictwa zdobyła ucz. A. Dora kl.IIb
II miejsce zdobył ucz. Dominik Łęczek kl.IIIa
III miejsce zdobyli ucz. Wiktor Nowak kl.Id oraz ucz. Łukasz Poros kl.Ia
b) Czytanie łączy pokolenia .
c) Udział w spotkaniu w MiGBP w Pińczowie na temat zawodów związanych z książką: bibliotekarza, księgarza, drukarza, pisarza
d) Zapoznanie uczniów z działalnością i ofertą zbiorów MiGBP oraz BP.
e) „Czytanie mierzone liczbami” -pogadanka na temat popularności czytania; ankieta badająca czytelnictwo wśród uczniów; dyskusja.
3.Samorząd Uczniowski zorganizował i przeprowadził (pod opieką p.W.Szafirskiej -Madej i R.Wojtaś) debatę „Książka naszym przyjacielem”, wynikiem której było wypracowanie argumentów przemawiających za tym, że warto czytać książki i najlepiej w wersji papierowej.
4.Pod opieką nauczycieli języka polskiego (p. M .Łaganowskiej, p. J. Kular i p.Wandy Staszowskiej –Sołtys ) uczniowie wzięli udział w następujących akcjach i konkursach:
a)Konkursie Małych Form Literackich na Ponidziu ;
A.Dora kl.IIb , która zajęła II miejsce;
K.Ozdoba kl.IId, A.Dziabała kl.Ic, M.Tęcza kl.IIa
b) w I edycji konkursu literackiego „Misja Książka”, w ramach którego uczennice A. Dora, A. Szymacha, K. Bochniak, J. Bakalarz, J. Wieczorek napisały w wersji elektronicznej zbiór opowiadań „Czy to miłość?”
c) II Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania.
Ucz.P. Gembarzewski kl.III a zajął I miejsce, ucz.N.Piątek kl.II a zajęła II miejsce
d) XII Wojewódzkim Konkursie Sprawności Językowej we Włoszczowie:
- w kategorii „Czytam, więc rozumiem” wyróżnienie ucz.E.Curyło kl.III b
- w kategorii „Konkurs poprawnych form i norm” ucz. M. Szymacha kl.III d i ucz.A.Dora kl.II b;
e) Wojewódzkim konkursie literackim „List do Pisarza” zorganizowanym przez WBP w Kielcach;
uczennice klasy Ic :M.Tęcza, N.Owczarek, A.Dziabała.
f)IV Dyktandzie Muzealnym zorganizowanym przez Muzeum Regionalne w Pińczowie:
ucz.M.Tęcza kl.I c IV miejsce, ponadto ucz.N. Dumin kl.I c, ucz. E.Curyło kl.III b, ucz. Z.Chmiel kl.I c;
g)”Być jak bohater lektury” – wizyta postaci literackich w szkole. Przyznano dwa pierwsze miejsca
Kl.I c ucz. M.Tęcza i A.Dziabała oraz kl. I d K.Bochniak, J.Malewska i J.Jędras
h) „Pięknie powiedzieć” – konkurs krasomówczy
Przyznano dwa drugie miejsca . Ucz. kl III c E. Rak i E. Bech
i)„Nie takie „Dziady” straszne…” – przedstawienie teatralne przygotowane przez grupę uczniów z klasy II a.
j) Konkurs poetycki „Pięć słów….., czyli pińczowskie spotkania z językiem ojczystym”
III miejsce ucz. A. Wójcik kl. III a
5. Zorganizowane zostały także szkolne konkursy plastyczne (pod opieką p. M. Gajewicz).
Uczniowie ilustrowali następujące działania: „Zaczytana szkoła”; „Czytanie łączy pokolenia”; „Nie takie „Dziady straszne …”; „Misja książka”;
I miejsca:
ucz. A. Machynia kl. II a; P. Kita i E. Curyło kl. III b; M. Kwiatkowska kl. III c; A. Wójcik kl. III a.

W ramach realizowanych działań nawiązaliśmy współpracę z następującymi instytucjami kultury:
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Pińczowie, Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna w Kielcach oraz WBP filia w Pińczowie, Muzeum Regionalne w Pińczowie, Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie, Zespół Szkół we Włoszczowie, Liceum Ogólnokształcące w Pińczowie.