17/09/2019 10:29
Nawigacja
O SZKOLE
Nasza Szkoła
Kadra Pedagogiczna
Pedagog Szkolny
Doradca Metodyczny
Świetlica Szkolna
Dane Kontaktowe
DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Szkoły
Koncepcja pracy 2014-2017
Ewaluacja wewnętrzna
Program wychowawczy
Program profilaktyki
DLA NAUCZYCIELI
Prawo oświatowe
MEN
OKE ŁÓDŹ
Kuratorium Oświaty Kielce
DLA UCZNIóW
Warunki Ubezpieczenia uczniów w GOTHAER
Dni wolne od zajęć
Przerwy międzylekcyjne
JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU
Gra edukacyjna pierwsza pomoc
Samorząd Uczniowski
Nasze prace z grafiki
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
DLA RODZICóW
Informacje dla rodziców
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA DZIECI
Charakterystyka młodzieży w wieku gimnazjalnym
OSIĄGNIĘCIA
Konkursy, laureaci
Osiągnięcia sportowe
REKRUTACJA
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017r.
kwestionariusz ucznia
kwestionariusz ucznia spoza obwodu szkoly
Nasi Absolwenci
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Rocznik 2009
Rocznik 2010
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013
Rocznik 2014
Rocznik 2015
Rocznik 2016
Świetlica Szkolna

CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ


1.Wyeliminowanie przejawów:
- agresji słownej (nazwiska, poniżanie, przezwiska, wulgaryzmy, obrażanie);
- agresji fizycznej poprzez ćwiczenia zachowań asertywnych, realizację programu profilaktycznego „Myślę – nie, mówię – nie”;
2. Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas;
3. Dbanie o estetykę otoczenia szkolnego i ogrodu oraz o wystrój szkoły np. gazetki okolicznościowe;
4. Aktywny udział w imprezach szkolnych i uroczystościach;
5. Pozyskiwanie funduszy poprzez sprzedaż kartek bożonarodzeniowych i wielkanocnych;
6. Rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju i regionu ze szczególnym uwzględnieniem rocznicy bitwy pod Grochowiskami;
7. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej, zabytków, cmentarzy;
8. Kształtowanie postępowania:
- dbałość o podtrzymywanie rodzinnych tradycji – zwyczaje ludowe związane ze świętami;
9. Kształtowanie postaw dla ochrony środowiska:
- zbiórka makulatury i puszek;
- udział w obchodach Dnia Ziemi;
10. Kształtowanie pozytywnych nawyków kultury osobistej:
- kulturalne zachowanie się w szkole, miejscach publicznych, autobusie;
11. Kształtowanie odpowiedniego stosunku i postawy do rzetelnej pracy, odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
12. Kształtowanie umiejętnego współżycia w grupie:
- stworzenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaĽni, współpracy, opiekuńczości; 13. Pomoc w nauce i odrabianiu zadań domowych:
- otoczenie opieką uczniów mających trudności w nauce poprzez:
a) pomoc w odrabianiu zadań domowych;
b) pomoc w zrozumieniu treści programowych, których uczeń nie przyswoił na lekcjach;
c) praca indywidualna z uczniem;
14. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami, pedagogiem szkolnym: - opieka nad uczniami, którzy nie mają zajęć lekcyjnych (wspólne przygotowanie się do lekcji następnej; oglądanie filmów; korzystanie z Internetu);
15. Organizacja dożywiania – obiady dla uczniów (współpraca z pedagogiem w celu zapewnienia bezpłatnych obiadów dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej).
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
certyfikat
Dni do Wakacji
Telefon Zaufania
facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 857,246 Unikalnych wizyt