17/09/2019 10:29
Nawigacja
O SZKOLE
Nasza Szkoła
Kadra Pedagogiczna
Pedagog Szkolny
Doradca Metodyczny
Świetlica Szkolna
Dane Kontaktowe
DOKUMENTY SZKOLNE
Statut Szkoły
Koncepcja pracy 2014-2017
Ewaluacja wewnętrzna
Program wychowawczy
Program profilaktyki
DLA NAUCZYCIELI
Prawo oświatowe
MEN
OKE ŁÓDŹ
Kuratorium Oświaty Kielce
DLA UCZNIóW
Warunki Ubezpieczenia uczniów w GOTHAER
Dni wolne od zajęć
Przerwy międzylekcyjne
JAK SIĘ UCZYĆ W DOMU
Gra edukacyjna pierwsza pomoc
Samorząd Uczniowski
Nasze prace z grafiki
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia Pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016
DLA RODZICóW
Informacje dla rodziców
POSTAWY RODZICIELSKIE I ICH WPŁYW NA DZIECI
Charakterystyka młodzieży w wieku gimnazjalnym
OSIĄGNIĘCIA
Konkursy, laureaci
Osiągnięcia sportowe
REKRUTACJA
Oferta na rok szkolny 2016/2017
Zasady rekrutacji 2016/2017r.
kwestionariusz ucznia
kwestionariusz ucznia spoza obwodu szkoly
Nasi Absolwenci
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Rocznik 2009
Rocznik 2010
Rocznik 2011
Rocznik 2012
Rocznik 2013
Rocznik 2014
Rocznik 2015
Rocznik 2016
Nasza Szkoła
GIMNAZJUM NR 1 im. POWSTAŃCóW STYCZNIOWYCH w PIŃCZOWIE


MISJA GIMNAZJUM NR 1 W PIŃCZOWIE:
• Osiągnąć wysoki poziom nauczania
• Zapewnić rozwój uzdolnień i zainteresowań
• Kształtować określony model absolwenta
• Zapobiegać patologiom społecznym
• Uaktywnić rodziców we współpracy ze szkołą


HISTORIA SZKOłY:
1990r. - powstanie ośmioklasowej Szkoły Podstawowej
1999r. - powstanie Gimnazjum nr 1
2003r. - otrzymanie tytułu „Szkoła z klasą”
2003r. - nawiązanie współpracy z Polską Szkołą w Bystrzycy Czeskiej i szkołą w Tata na Węgrzech
31.05.2008r. – nadanie Gimnazjum nr 1 imienia Powstańców Styczniowych
14.06.2010r. - otrzymanie certyfikatu "Szkoła Bezpiecznego Internetu"

PATRON SZKOłY

Nasze gimnazjum nosi imię Powstańców Styczniowych. Chcemy w ten sposób oddać hołd i szacunek walczącym i poległym w tym ostatnim zrywie narodowym. Było to ważne wydarzenie związane bezpośrednio z regionem Ponidzia- szczególnie zwycięska bitwa pod Grochowiskami. Dzięki temu wyborowi łączymy chlubne tradycje z najnowszą historią, a odo dawnych bohaterów uczymy się patriotyzmu i umiłowania wolności oraz zyskujemy wzorce osobowościowe. W ten sposób nawiązujemy także do przedwojennych tradycji gimnazjum pińczowskiego.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIóW

Nasza szkoła jest przyjazna uczniom i rodzicom, otwarta na współpracę ze środowiskiem. Nauczyciele dbają o rozwój zainteresowań i poszerzanie wiedzy gimnazjalistów, wynikiem czego są liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych, tematycznych i w sporcie. W ciągu 9 lat trwania gimnazjum 15 naszych absolwentów zostało laureatami, a 28 finalistami konkursów przedmiotowych: fizycznego, chemicznego, historycznego, polonistycznego, matematycznego, geograficznego, biologicznego i języka angielskiego. Nasi uczniowie zdobywali tez czołowe miejsca w konkursach literackich, recytatorskich, małych form teatralnych, historycznych, wiedzy o Unii Europejskiej i o samorządzie terytorialnym. Uczniowie naszego gimnazjum uzyskali w latach 2002-2006 tytuł Najlepszego Absolwenta Ziemi Pińczowskiej. Otrzymało go 11 uczniów. Nasza szkoła może się również pochwalić sukcesami sportowymi na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim szczególnie w takich dziedzinach jak: piłka nożna, ręczna i siatkowa, biegach przełajowych i sztafetowych, mini maratonie w Tata na Węgrzech. Dziewczęta ze Źródełka wygrywały lub zajmowały czołowe lokaty w wielu prestiżowych ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach. Również każdego roku biorą udział w obozach organizowanych pod patronem Związku Piłki Ręcznej w Polsce dla uzdolnionej sportowo młodzieży.

W naszej szkole znajdują się pracownie komputerowe i Multimedialne Centrum Informacji współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logowanie
Nazwa użytkownika

Hasło



Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
certyfikat
Dni do Wakacji
Telefon Zaufania
facebook
Wygenerowano w sekund: 0.01 857,240 Unikalnych wizyt